Dịch Vụ Xây Dựng

Quatron có thể cung cấp cho khách hàng giải pháp trọn gói, đáp ứng tối đa cho bất kỳ dự án nào sử dụng sản phẩm của Quatron. Tuy nhiên, nếu khách hàng tự lắp dựng, Quatron cũng có thể cung cấp đội ngũ giám sát và quản lý chuyên nghiệp theo yêu cầu của khách hàng.

© 2009 Quatron Steel. All rights reserved.

1st Floor, Room 02, Lant Building, 56-58-60 Hai Ba Trung St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +848 5 402 3006 - Fax: +848 5 402 3005