Tin Tức Từ Quatron

Công ty CP Thép Quatron nhận chứng chỉ ISO 9001:2008

 

Ngày 11/08/2010, công ty Bureau Veritas Vietnam đã kết thúc đợt đánh giá cuối cùng hệ thống quản lý chất lượng tại công ty CP Thép Quatron.

Như vậy Quatron Steel đã chính thức đón nhận chứng chỉ ISO 9001: 2008 được trao bởi Bureau Veritas Vietnam.

      

  

 


Các tin đã đưa

© 2009 Quatron Steel. All rights reserved.

1st Floor, Room 02, Lant Building, 56-58-60 Hai Ba Trung St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +848 5 402 3006 - Fax: +848 5 402 3005