Liên Hệ

Văn Phòng & Nhà Máy:
             

              Tel: +84 64 3940 940

              Fax: +84 64 0940 941
             Email: info@quatronsteel.com
             Website: www.quatronsteel.com


             Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

              

                                                                                  

 

Bạn có thể gửi thư trực tiếp cho chúng tôi theo form dưới đây:

(*): Thông tin bắt buộc.


© 2009-2016 Quatron Steel. All rights reserved.

My Xuan B1 IZ - Tan Thanh Dist - Ba Ria Vung Tau Province, Viet Nam

Tel: +84 643 940940 - Fax: +84 643 940 941