Liên Hệ

Văn Phòng & Nhà Máy:
             

              Tel: +84 64 3940 940

              Fax: +84 64 0940 941
             Email: info@quatronsteel.com
             Website: www.quatronsteel.com


             Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

              

                                                                                  

 

Bạn có thể gửi thư trực tiếp cho chúng tôi theo form dưới đây:

(*): Thông tin bắt buộc.


© 2009 Quatron Steel. All rights reserved.

1st Floor, Room 02, Lant Building, 56-58-60 Hai Ba Trung St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +848 5 402 3006 - Fax: +848 5 402 3005